Razvijanje filmova (35mm i 120)

RAZVIJANJE KOLOR FILMA 

-4,00€/kom 

-3,33€/kom u kombinaciji sa skeniranjem i/ili izradom fotografija


RAZVIJANJE C/B FILMA

-6,67€/kom


Skeniranje filmova

SKENIRANJE FILMA

-35mm .JPG (2048x3088) 4,67€/FILM

-120 .JPG (2048x3591) 4,67€/FILM

VIŠE REZOLUCIJE .JPEG I .TIFF PO CJENIKU !!


Izrada fotografija

FORMAT    CIJENA

9X13               0,28€/KOM

10X15             0,33€/KOM

13X18             0,44€/KOM

15X20             0,89€/KOM

20X30(A4)       2,78€/KOM

30X40             5,33€/KOM

30X45             6,00€/KOM


*OSTALI FORMATI I POVEĆANJA NA UPIT !
Fotografiranje za dokumente

- 8€ ( 4 FOTOGRAFIJE )